ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásáról

Jelen tájékoztató megfelel AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK: „a nyilvánosságnak szánt tájékoztatás közölhető valamely honlapon keresztül.”

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Szent Korona Patika, mint adatkezelő a táblával jelzett területén az emberi élet, testi épség és vagyontárgyak védelme céljából elektronikus kamerás térfigyelő rendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást tesz lehetővé.

A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője, mint adatkezelő: a Szent Korona Patika Kft. (8360 Keszthely, Bem utca 18.)

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok: Szvtv., GDPR

A kezelt adatok köre: A kamerás megfigyelőrendszer a megfigyelt területre belépő személyt és a felvételen látható cselekvését rögzíti.

A felvétel készítésének célja:
A kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a magán és közös tulajdonban álló vagyon védelmét szolgálja.
A személyes adatokat olyan módon kezeljük, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.
Az adatkezelő a jogszabályi megfelelés bizonyítása érdekében nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről.

A jelen tájékoztató ismeretében a megfigyelt területére való belépést az érintett ráutaló magatartással történő hozzájárulásának tekintjük. Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 0-24 óráig üzemel, az élőkép megfigyelés mellett képeket is rögzít.

A felvétel készítésének jogalapja: az adatkezelő jogos érdekeinek a védelme

A felvételekhez hozzáférő személyek: A felvételhez az Adatkezelő üzemeltetési vezetője férhet hozzá a feladatai ellátása érdekében, illetve törvényi felhatalmazás alapján a Hatóság.

A felvételek tárolásának időtartama, helye és felhasználása: A felvétel tárolásának helye megegyezik a megfigyelő rendszer telepítési helyével.

A tárolás időtartama: felvételtől számított maximum 30 munkanap

Adattovábbítás: harmadik fél számára kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben kerül közlésre.

Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.

Jogérvényesítés: 2018. május 25-ét követően az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR tartalmazza részletesen. Az alábbiakban ismertetjük Önnel a GDPR legfontosabb rendelkezéseit az Ön jogaival és jogérvényesítési lehetőségeivel kapcsolatban.
Amennyiben Önnek bármilyen észrevétele, kérdése merül fel jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a benne foglalt tartalommal kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal munkatársaink a segítségére lesznek a fenti elérhetőségeken.

GDPR SZERINTI HOZZÁFÉRÉS VAGY TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást, információt kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokról és információkról tájékoztatást kapjon.

Ön az adatkezeléssel kapcsolatban élhet egyéb, jogszabályokban meghatározott jogaival, ha ilyenek léteznek az adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül, írásban, valamint jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, továbbá fordulhat a NAIH-hoz (www.naih.hu) is.