A magyar Szent Korona a magyarok egyik legfontosabb nemzeti ereklyéje, a magyar államiság egyik jelképe.

Kevés nemzet adózik akkora tisztelettel, és tulajdonít ekkora jelentoséget valamely ereklyéjének, mint a magyarság a Szent Koronának. A hozzá kapcsolódó Szentkorona-tan a magyar alkotmányosság alapja volt a történelem folyamán egészen az 1949-es alkotmányig. Végigkísérte a magyar történelmet az államalapítástól napjainkig. Európa egyik legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt koronája, és az egyetlen beavató korona.

A hagyomány szerint 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, I. István király a Szent Korona képében fölajánlotta Magyarországot Szuz Máriának. A Szentkorona-tan szerint ezzel elindította azt a folyamatot, amelynek során egy egyszeru magyar koronázási ékszerbõl az államiság jelképe lett, a világon egyedülálló módon.

A millenniumi Szent Korona-emléktörvény:

Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából a Magyar Köztársaság Országgyulése megalkotta a 2000. évi I. törvényt Szent István államalapításának emlékérol és a Szent Koronáról. A törvény fontosabb rendelkezései:A Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesíto ereklyeként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban.
Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából Magyarország méltó helyére emeli a Szent Koronát, és a nemzet múzeumából a nemzetet képviselo Országgyulés oltalma alá helyezi.
4. § (1) A Szent Koronának és a hozzá tartozó jelvényeknek a védelmére és megóvására, valamint a velük kapcsolatos intézkedések megtételére az Országgyulés Szent Korona Testületet (a továbbiakban: Testület) hoz létre.
5. § (1) A Testület tagja a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyulés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A Testület elnöke a köztársasági elnök.
Ezeken túlmenõen a törvény meghatározza a koronázási jelvényeket, szabályozza a Testület feladatait, lehetõvé teszi a koronázási jelvények tudományos vizsgálatát, és hiteles másolatok készítését.

Forrás : hu.wikipedia.org